Koori tutvustus

In English

koor_2013_oktoober

Euroopa Eestlaste Koori eelkäijaks 2003. aastal asutatud Saksamaa eestlaste segakoor – EÜSLi projektikoor, kes pärast edukat osalemist 2004. aasta üldlaulupeol kutsus Euroopa eestlasi üleeuroopaliseks kollektiiviks ühinema.

Euroopa Eestlaste Koor asutati 2007. aasta juulikuus Sangastes.

Koori eesmärkideks on:

 • ühendada väljaspool Eestit elavaid eestlasi ühiste huvide ja ühise tegevuse kaudu
 • pakkuda eestlastele võimalust ühise koorina osa võtta erinevatest väliseesti kultuuripäevadest (sh ESTO üritustest) ning Eestis toimuvatest laulupidudest
 • tutvustada Eesti laulukultuuri asukohamaades
 • tutvustada väljaspool Eestit elavate eestlaste tegemisi Eestis

laager_640_vanemKoor harjutab peamiselt  laululaagrites:

 • kaks nädalalõpulaagrit: üks jaanuarikuu viimasel nädalavahetusel ja teine oktoobri teisel poolel, üks neist (vahel ka mõlemad) Annabergis Bonnis, Saksamaal
 • nelja-viiepäevane laager suvel Eestis (erandiks Eesti üldlaulupidude aastad, mil eraldi pikka suvist laagrit ei toimu)
 • väiksemad kogunemised ja esinemised erinevates Euroopa riikides ning kaugemalgi

Lauljad peavad olema valmis ka iseseisvaks tööks: partiide õppimiseks kodus kas noodist või salvestuste abil.

Laagreid on lisaks Saksamaale ja Eestile korraldatud Belgias, Luksemburgis, Prantsusmaal, Inglismaal, Tšehhis, Rootsis ja Kanadas.

eukoor_rongkäik_2014

Koori koosseis on pidevalt kasvanud – esimese kuue aasta jooksul on kooris laulnud erinevates koosseisudes kokku ligi 200 inimest. XXV üldlaulupeol 2009. aastal Tallinnas osales 100 lauljat, XXVI laulupeol 2014 käis meie koori lipu all 110 liiget, lisaks veel hulk Euroopa Eestlaste Koori lauljaid, kes osalesid teiste kooride või tantsuansamblite ridades.

Lauljaid on erinevatest Euroopa riikidest: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Suurbritannia (esindatud sh Inglismaa, Šotimaa, Wales), Luksemburg, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Šveits.

Euroopa Eestlaste Kooril on aastatepikkused sidemed paljude teiste väliseesti kooridega, Inglismaa Eestlaste Ühinguga ja teiste rahvuskaaslaste tegevuse koordineerijatega, Eesti meediaga ning paljude teiste eestlaste organisatsioonidega üle maailma.

koor_2009_laulupidu_1024


About the Choir

Eesti keeles

After successful participation in the Song Festival in Tallinn 2004 a mixed choir of Estonians in Germany (founded in 2003) invited all Estonians living in Europe to form the united choir of Estonians in Europe.

The European Choir of Estonians was founded in July, 2007 in Sangaste, Estonia.

The main objectives of the choir are as follows:

 • to unite expatriate Estonians via common interests and activities
 • to offer Estonians the opportunity of participating in different Estonian culture events outside Estonia (incl. ESTO) and the Song Festivals in Tallinn
 • to introduce Estonian culture to other European countries
 • to raise awareness about the activities of expatriate Estonians within Estonia

annaberg_640The choir members meet at workshops:

 • traditionally two weekend workshops: one in the last week in January and another in the second half of October, one of them (sometimes both) at Haus Annaberg near Bonn, Germany
 • a 4-5 day summer workshop in Estonia (except in Song Festival years, when there is no separate summer event)
 • apart from these, there are also other smaller gatherings and performances
 • choir members must be prepared to rehearse independently from sheet music or recordings

laager_640In addition to Germany and Estonia, the singing workshops have been organised in Belgium, Luxembourg, England, the Czech Republic, Sweden and Canada.

Membership has steadily grown – during the first six years nearly 200 singers in total have participated in the different lineups of the choir. In 2009, 100 singers participated in the 25th Song Festival in Tallinn. 110 people sang under our flag during the 26th Song Festival in 2014, plus some of our singers who took part in the festival as members of other choirs and dance collectives.

The singers come from various European countries: Austria, Belgium, Estonia, Finland, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, the UK (incl England, Scotland and Wales).

eukoor_laulupidu_2014

The European Choir of Estonians has strong links with the Belgian Estonian Choir BEENE, the Estonian mixed choir in Finland “Siller” and the Association of Estonians in Great Britain, the Ministry for Culture in Estonia, the Estonian press and Estonian organisations all over the world.